Tepelné izolace

SORTIMENT > Tepelné izolace

Styrotrade

Styrotrade, a.s. je největším výrobcem polystyrenu EPS v České republice. Spolu se společností Styroprofile, a.s., která je  výrobcem  stavebních profilů a příslušenství v rámci celé Evropské unie, jsme významným dodavatelem komponentů pro zateplovací systémy  - ETICS. Vzhledem k dlouhodobě stoupající poptávce po kvalitních výrobcích Styrotrade, a.s., původně produkovaných pouze ve výrobním závodu v Čakovičkách na severním okraji Prahy, se společnost rozhodla expandovat prostřednictvím otevření nového výrobního závodu v Rýmařově na Moravě, který zahájil provoz v roce 2007. Hlavní činnost společnosti spočívá ve výrobě rozsáhlé škály výrobků z pěnového polystyrenu. 

Výrobní program zahrnuje široké spektrum materiálů pro zateplení budov - tepelně izolační desky EPS, perimetrické a soklové desky s minimální nasákavostí, izolační desky s útlumem kročejového hluku, tepelně izolační desky pro teplovodní podlahové vytápění a také výrobky pro renovaci a dekoraci interiérů. Zajímavou součástí programu je i speciální zakázková výroba fasádních profilů, rekvizit, dekoračních lišt a sloupů, včetně rozsáhlých filmových a divadelních kulis.

Kvalita nabízených výrobků je pro společnost na prvním místě. Všechny výrobky splňují požadavky odpovídající technické specifikaci zemí EU a procházejí přísnou vnitropodnikovou kontrolou s vlastní zkušební laboratoří. Společnost si je vědoma, že kvalita široké škály nabízených výrobků se odvíjí od správnosti aplikace našimi zákazníky. Z tohoto důvodu je kladen vysoký důraz na poradenskou činnost.

Prostřednictvím cíleného investování do modernizace výrobních technologií a výrobních postupů ekologicky šetrných k přírodním zdrojům, se společnosti daří být lídrem v oblasti inovací stavebních detailů a samotné kvality nabízených produktů. Styrotrade, a.s. důsledně dodržuje veškeré technické, ekologické a hygienické normy platné pro Evropskou unii. Při výrobě upřednostňuje takové technologické a ekologické aspekty, které vykazují minimální nároky na množství spotřebované energie, jsou bezodpadové a nemají negativní vliv na životní prostředí.

Devizou Styrotrade, a.s.  je kvalita, flexibilita a vynikající servis, vycházející maximálně vstříc požadavkům zákazníků.


Synthos

SYNTHOS Kralupy a.s. (dříve KAUČUK, a.s.) je chemický podnik s dlouholetou tradicí, jehož základy byly položeny v roce 1954, kdy bylo rozhodnuto o jeho výstavbě v Kralupech nad Vltavou. Samotná stavba začala v roce 1958 na místě bývalého vojenského letiště. V roce 1963 byla zahájena výroba syntetického kaučuku a v průběhu dalších let došlo k rozšíření výroby v oboru polystyrénových plastů.

K velkému rozmachu firmy došlo v polovině 80. let, kdy byla uvedena do provozu jednotka rafinerie ropy. Ta vedle své hlavní činnosti, produkce pohonných hmot a kapalných plynů, vyrábí také některé základní komponenty pro výrobní program KAUČUK, a.s. V rámci restrukturalizace české petrochemie byla rafinerie v roce 1996 vyčleněna do nově založené společnosti - Česká Rafinérská, a.s. Zbylá petrochemická část podniku se o rok později stala součástí skupiny UNIPETROL.


Knauf Insulation

Knauf Insulation je jedním z hlavních a nejrychleji rostoucích firem v izolačních materiálech s více než 30 letou historií. Zaměřujeme se na komplexní řešení ve snižování energetické náročnosti pro bytové a nebytové stavby a průmyslové zákazníky.

Knauf Insulation zaměstnává přes 5000 zaměstnanců ve více než 35 zemích a vyrábí ve více než 30 výrobních závodech.

Knauf Insulation vstoupil na český trh v roce 2005. V roce 2006 byl v Krupce u Teplic zprovozněn jeden z nejmodernějších závodů na výrobu skelné vlny v Evropě. 

Akvizicí společnosti Heraklith v roce 2007 rozšířila Knauf Insulation svoje působení také na Slovensko. Závod v Nové Bani vyrábí izolace z kamenné vlny.

Knauf Insulation klade velký důraz na životní prostředí, takže při výrobě nedochází k žádným emisím vypouštěným do vody ani půdy. Emise do ovzduší díky použití nejmodernějších technologií nastavují nová měřítka v oblasti výroby minerální izolace. Zároveň v oblasti spotřeby energií na výrobu jedné tuny minerální izolace výrobní závod v Krupce bourá limity a dosahuje 2,4× menší měrné spotřeby, než jaké ve svých statistikách prezentuje Česká energetická agentura.

Spotřeba energie na výrobu izolace je v našem závodě menší než 8 GJ/t. Průměrná hodnota v ČR se pohybuje podle České energetické agentury mezi 20 a 40 GJ/t.


Bachl

V České republice je firma BACHL vnímána především jako významný výrobce a dodavatel tepelně izolačních materiálů a polyetylenových fólií. Jejich výrobky jsou distribuovány vlastní kamionovou dopravou v krátkých dodacích lhůtách k obchodním partnerům i na stavby po celém území České republiky i do zahraničí.


Isover

ISOVER vyvíjí, vyrábí a prodává izolační materiály již od roku 1936. Každá druhá střecha v Evropě je izolovaná materiály ISOVER, v USA každý pátý dům. ISOVER, jedna z divizí francouzského koncernu Saint-Gobain, je největší světový výrobce izolací s působností a výrobními závody po celém světě.

ISOVER je v České republice dlouhodobě č. 1 na trhu tepelných izolací a firmou nabízející nejširší sortiment tepelných, zvukových a protipožárních izolací v té nejvyšší kvalitě. Má zde 3 výrobní závody: Častolovice – moderní závod na výrobu minerálních izolací s tradicí 50 let, velká část produkce se exportuje. V závodech v Českém Brodě a Lipníku nad Bečvou se vyrábí výrobky z expandovaného polystyrenu.

Kompletní nabídka sortimentu značky ISOVER zahrnuje produkty z čedičové i skelné vlny, extrudovaného a expandovaného polystyrenu a doplňky pro systémová izolační řešení. Materiály ISOVER jsou určeny nejen pro tepelnou izolaci, ale slouží i jako ochrana před hlukem či jako součást požární bezpečnosti a významně přispívají ke snižování energetické náročnosti budov.

Společnost ISOVER ČR je tak schopna poskytovat zákazníkům možnost objektivního řešení týkajícího se výběru a aplikace jednotlivých typů izolací. Samozřejmostí je odborné poradenství při volbě nejvhodnějšího typu izolačního materiálu pro dosažení optimálního řešení přesně dle potřeb a požadavků zákazníků, a to jak po stránce technické, tak také po stránce ekonomické. ISOVER dlouhodobě podporuje a rozvíjí strategii Multi-komfortního domu – bydlení zajišťujícího ten nejvyšší tepelný a akustický komfort, trvale čistý a zdravý vzduch v interiéru, požární bezpečnost, a to vše při nízkých nákladech na provoz a ohleduplnosti k životnímu prostředí.


Izopol Dvořák, s.r.o.

Dodavatel izolačních materiálů, obalové techniky a technických dílů na bázi EPS a EPP.

Dále dodvatel systému MED MAX a MAX plus.


PCC MORAVA - CHEM s.r.o.

MORAVA – CHEM s.r.o. byla založena v roce 1992 a vznikla zapsáním do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 5069, dne 11. listopadu 1992. Sídlem společnosti je Český Těšín, Leoše Janáčka 798/20, PSČ 737 01, základní kapitál činí 100 mil. Kč

Jsme součástí nadnárodního holdingu PCC SE se sídlem v Duisburgu (SRN).

Své působení PCC MORAVA – CHEM s.r.o. zahájila a nyní realizuje na českém i evropském trhu v oblasti chemie, petrochemie, uhlí, koksu, slévárenství a je pro řadu společností dlouhodobým, spolehlivým a kvalitním obchodním partnerem. V roce 2013 PCC MORAVA – CHEM s.r.o. rozšířila svou činnost na oblast tepelné izolace na bázi tvrdých polyuretanových stavebních desek. Je vlastníkem zateplovacího systému NEW-THERM® SYSTEM.


puren s.r.o.

Společnost Puren GmbH oslavila v loňském roce významné jubileum: 50 let od založení firmy. Puren,výrobce tvrdých polyuretanových pěn se sídlem v Německu, Überlingenu u Bodamského jezera, patří mezi průkopníky technologie tvrdé polyuretanové pěny.

Téma inovace provázelo zakladatele firmy a člena poradního grémia Hanse Bommera již od počátku firmy. V roce 1968 byl polyuretan v Německu prakticky neznámý. Hans Bommer se seznámil s tímto multifunkčním materiálem díky náhodě a ihned pochopil jeho univerzálnost. Po prozkoumání technických vlastností a výrobních postupů začal v takzvané „dílně“, společně s jedním zaměstnancem, produkovat první bloky z tvrdé PUR pěny. Podnikatelské úsilí brzy přineslo své ovoce a z firmy o dvou lidech vznikla postupem času dnešní skupina s několika celostátními výrobními a distribučními místy a od roku 1996 s joint-Venture v Číně.

V současné době má společnost Puren 4 závody v Německu, 1 v Číně v rámci joint venture a zaměstnává v Německu cca. 300 pracovníků.

Otázky ochrany životního prostředí, energetické úspory a zachování přírodních zdrojů byly pro firmu Puren vždy velmi významné. Na začátku sedmdesátých let, kdy o problematice klimatu, vodních zdrojů, ochrany přírody, úspory emisí CO2 nebo skleníkových plynů ještě nikdo nemluvil, předběhl Puren svou dobu tím, že začal s recyklováním vlastního polyuretanového odpadu, vznikajícího při samotné výrobě a opracování polyuretanových izolací. Tím dal vzniknout jedinečnému konstrukčnímu materiálu, jakož i sorbentům ropných a chemických látek. Tento koncept se dodnes odráží ve firemní filozofii.

Široké pole působnosti - Nápady a úspěšné produkty

Firma Puren má dnes široký záběr působnosti. Oblast stavebnictví zahrnuje výrobu a distribuci tepelných izolací pro šikmé a ploché střechy, podlahy a stropy a také fasády. Tepelné izolace Puren mají při minimální tloušťce výborné tepelněizolační vlastnosti a významně tak přispívají ke snížení nákladů na vytápění a k ochraně životního prostředí. I zde se projevilo 50 let vývoje firmy Puren v oblasti výroby tvrdých polyuretanů.


URSA

Společnost URSA CZ s.r.o. je jedním z předních dodavatelů tepelných, akustických a protipožárních minerálních izolací na českém trhu. Růst prodeje a podíl na českém trhu lze označit za významný. Pevné místo značky URSA svědčí o tom, že kvalita výrobků prodávaných pod touto značkou má na našem trhu velký význam.

V roce 2014 URSA oslavila 20. let působení na českém trhu. Tento jubilejní rok byl pro společnost URSA CZ velice významný, společnost změnila své logo a zároveň uvedla na trh novinku - inovovanou minerální izolaci URSA PUREONE. Prémiový produkt za běžnou cenu!


ASTRA spol. s r.o. Nádražní 25, 466 01 Jablonec nad Nisou
483 312 518
info@stavebniny-astra.cz

Poptávkový formulář